AYCOM Multimedya Servisleri Internet, Bilgisayar, ?leti?im sistemleri ve Müzik üzerine hizmet vermektedir. Bilgisayar sistemleri, a?lar? ve Müzik üzerine uzmanla?m?? elamanlar?m?z ve i? ortaklar?m?z, ihtiyaçlar?n?za uygun sistemi seçer veya uygular. Özellikle hata veren ?leti?im Sisteminize kurtarmak için, gereken bak?m?, tamiri ve yenilemeyi uyguluyoruz.

Bili?im ve ileti?im hizmetlerimiz aras?nda Internet alan ismi kay?t ve bar?nd?rma, Website tasar?m? ve tan?t?m?, Reklam (Banner), Animasyon (Flash veya gif), Afi?(Flyer) tasar?m?, Ses ve Görüntü (streaming) ve buna benzer servisler sunmaktay?z.

Ayr?ca Bilgisayar ve Sistema?lar? Onar?m? Acil Servisi ve Müzikservisimizle ile hizmetinizdeyiz. Size sadece bir telefon kadar yak?n?z.

Profesyonel servisimizi  ?ah?slara ve kurumlara sunuyoruz.

Neden bizi seçmelisiniz?

  • Sertifikal? uzmanlar ve kurumlar ile çal??maktay?z
  • Ayn?i dili konu?uyoruz